Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az a CTG?

Egy orvosi műszer, a kardiotokográf (cardiotocograph) rövidítése. A CTG készülék egyszerre regisztrálja a magzat szívfrekvenciáját, az anyai méh aktivitását és a kismama által jelzett magzatmozgásokat, és az idő függvényében papírszalagra rögzíti. A vizsgálat lehetővé teszi a magzati veszélyállapotok korai felismerését.

Biztonságos-e a Tele-CTG használata?

Igen, a Tele-CTG teljesen biztonságos. A készülék, illetve a vizsgálófejek nem bocsátanak ki semmilyen sugárzást a vizsgálat során.

A mért adatok elküldése a készülékről GSM rendszeren történik, amikor a készülék a töltőegységgel az elektromos hálózatra csatlakozik. Az ilyenkor fellépő rádiósugárzás megfelel egy mobiltelefon használatakor fellépő sugárzásnak. A készüléket természetesen ilyen szempontból is bevizsgálták, az egészségügyi előírásoknak megfelel!

Mire használható a Tele-CTG?

A készülék egy CTG készülék, mellyel teljes értékű CTG regisztrátumhoz juthat a kezelőorvos.

Azonban, ha a “Mérés”-t nem indítja el a vizsgálatkor a kismama, akkor a regisztrátum elküldése nélkül, időbeni korlátozás nélkül meghallgathatja a magzat szívhangját.

A kórházi CTG-től eltérő vagy azzal egyező görbék keletkeznek az otthoni CTG viszgálat során?

A Fetaphon készülék CE (Európai Unio) minősítéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a témában feljogosított minősítő intézmények a két eljárást bemérték és azonosnak találták. Máskülönben nem kaphatott volna CE minősítést.

Félek, nem fogom tudni használni a készüléket.

A mai napig több mint 1.600 terhesség alatt vették igénybe hazánkban és más országokban több mint 35.000 alkalommal a Fetaphon készüléket. Olyan várandós még nem volt, aki ne tudta volna használni a készüléket. A sikertelen mérések átlagos gyakorisága 10 % körül mozog. Ez nem azt jelenti, hogy az a kismamák 10 %-a nem tudta használni a készüléket, hanem csak a mérések 10 %-át meg kellett ismételni, mert a minősége nem volt megfelelő vagy a mérés nem tartott 20 percig. Természetesen, adataink szerint van egy tanulási periódus, az első egy-két nap, amikor a sikertelen mérések aránya 15%-ot is elérheti. A sikeres mérések aránya annál nagyobb, minél gyakrabban használja egy anya a monitort. A készülékhez mellékelt DVD-n “Az otthoni ctg használatát bemutató videó” megtekintése segíti a helyes használat elsajátítását. Ezt bármikor megtekinthetik, illetve a készülékhez mellékelt színes, ábrás papír alapú használati útmutatót is mellékelünk.

Hol használható a Tele-CTG?

A készülék bárhol használható, ahol a kismama kényelembe tudja magát helyezni, és megfelelően csendes a környezet.

A mobil lefedettség hiánya esetén nem használható a mobil ctg?

Valóban, ahol nincs mobiltelefon kommunikációs lehetőség, nincs mód arra, hogy a Fetaphon készüléket használjuk. Szerződött mobilszolgáltatónktól származó információnk szerint minden lakóépületben elérhető a szolgáltatás, extrém esetben az ablakhoz közelebbi hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni a készüléket. Ez eddig nem volt probléma. Beleértve Szlovákiát, Németországot, Franciaországot, Horvátországot, Marokkót és egyéb országokat is.

A készülék akkumulátora mennyi idő alatt merül le?

A készülékben levő akkumulátor csupán akkor működik, amikor mérést végzünk vele. Azaz naponta húsz percen keresztül. 23 óra 40 percen keresztül a készülék töltésen van. (Az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.) Azaz nem tud lemerülni és a hálózathoz csatlakoztatva kommunikál a szerver számítógéppel. (Küldi a méréseket és fogadja a kiértékelés üzeneteit.) A szívhangfigyelő az elektromos hálózathoz csatlakoztatva óránként egyszer jelentkezik fel a mobilhálózatra és kérdezi le a számára érkező adatokat. Ha nem érkezik rá sms üzenet, akkor automatikusa lekapcsol, így nem is fogyaszt áramot.

Hány perces egy vizsgálat?

A szokványos vizsgálat ideje 20 perc. Ez “tiszta vizsgálati időt” jelent, tehát ennyi ideig kell a magzat szívhang-jelének látszania a regisztrátumon ahhoz, hogy teljes értékűnek tekinthessük a vizsgálatot. Ez 20 percen keresztüli, jól hallható magzati szívhangot jelent a mérés végzőjének.

Mikor végezzük a vizsgálatot?

A megfelelő időben történő kiértékelés érdekében a nappali időszakot javasoljuk. A legtöbb információt az a mérés hordozza, amikor a magzat ébren van, és élénk. A magzatnak is van “napirendje”, gyakran van ébren ugyanabban a napszakban. Gyakori, hogy a kismama étkezéséhez igazodik az ébrenlét. Ennek az a lehetséges magyarázata, hogy az étkezést követő magasabb anyai vércukorszint a magzatot is élénkíti. Érdemes ilyen időszakban végezni a mérést.

Természetesen a készülék alkalmas arra, hogy ön bármikor mérést végezzen, csak a kiértékelés lehet relatíve egy kicsit távolibb időpontban.

Hányadik terhességi héttől használható a Fetaphon?

A készülék a 28. terhességi héttől használható, de a 32. héttől ajánlott a használata. Korábbi időszakban sem jelent veszélyt sem a magzatra, sem a kismamára, de ilyenkor még kevés információt hordoz a vizsgálat, mert nehezen hallható még a magzat szívverése.

Mi a teendő, ha nem sikerül megfelelően mérni?

  1. Nyugodtan olvassa el a “Használati utasítást”, ha lehet párjával együtt
  2. Nézzék meg a honlapot, különösen az útmutatóként is használható kisfilmet
  3. Olvassák el a gyakori hibákat felsoroló táblázatot
  4. Ismét olvassák el a Használati útmutatót és nézzék meg a filmet
  5. Konzultáljon kezelőorvosával

Ikerterhességben használható a készülék?

Igen. A két magzatnak általában jól elkülöníthető a helyzete, így jól hallható mindkettő szívhanga. Természetesen, a vizsgálat ideje annyiszor 20 perc, ahány magzat van. Javasoljuk, hogy közvetlenül egymást követően végezze el a magzatok vizsgálatát, így jobban nyomon követhető, hogy melyikük van már túl a vizsgálaton.

Miért kell jelezni a magzatmozgásokat?

Amikor fizikai munkát végzünk, mozgunk, akkor változik a szívverésünk száma. A CTG regisztrátumon megjelenő, egyik legfontosabb információ, hogy hogyan változik a magzatmozgások közben a magzati szívösszehúzódások száma. Ezért kell jelezni a kismamának, ha magzatmozgást érez.

A baba csuklása illetve a magzati arrhytmiák (bigemina, trigemina, absolut arrhythmia) esetén álnegatív/álpozitív eredmény készülhet?

Ez az állítás alapvetően téves. Az autokorrelációs matematikai modellel működő Doppler Ultrahangos CTG készülékek valóban megfelezhetik a pulzust. Éppen ezért a mi rendszerünkben a szerveren futó matematikai modell fázi-logikai elemzéssel kerüli el ezt a problémát. Ennek csak része a Doppler ultrahang készülékek által használt algoritmus. A mi matematikai modellünk ennél sokkal fejlettebb éppen azért, hogy ezeket a problémákat biztonsággal elkerüljük.

A mérést követően beérkező regisztrátumot orvos vagy szoftver értékeli ki?

Az NST-CTG elemzése mindig a hagyományos módon megtekintéssel történik (ugyanúgy ahogy a kórházakban is). Más kérdés, hogy az elemzést végző orvos, egy kattintással kérhet un. objektív matematikai elemzést. Ez automatikusan kiírja az alap pulzus értéket (ha esetleg nem tudná azt megtekintéssel megítélni), variábilitást és egyéb paramétereket. Ez nem azt jelenti, hogy a számítógép, vagy a szoftver dönt! A szoftver csak megadja a számszerű értékeket, ha az orvos ezt kéri. A kórházban dolgozó orvosok csupán ránézésre döntenek, és nincs lehetőségük arra, hogy a valós értékek alapján döntsenek.

Nem kaptam meg a mérési eredményt. Mi lehet az oka?

A szívhangfigyelő (otthoni CTG) kizárólag elektromos hálózati töltés alatt kommunikál a szerverrel. A mérést követően a készüléket csatlakoztatni kell a konnektorhoz és egészen addig ott kell hagyni, amíg meg nem érkezik rá az sms üzenet a mérés eredményéről.

Biztonságban vagyunk úgy is, hogy nem találkoztunk a mérési eredményeket elemző orvossal?

Ez a telemedicina, vagyis a távgyógyászat lényege. Az édesanya a regisztráció során az alap adatain kívül olyan kérdéseket is megválaszol, melyek a ctg regisztrátumok kielemzéséhez szükségesek, mi több a rizikófaktorok esetén (veszélyeztetett terhesség, diabetes, korábbi vetélés, koraszülés stb.) a szerverszámítógép automatikusan előresorolja az ilyen kismamák beérkező regisztrátumait, hogy azok megkülönböztetett figyelmet kapjanak az elemző orvasoknál.

Ha azt észlelik, hogy veszélyben van a babám, hogyan értesítenek erről a megfelelő időben?

A várandóst nem csak a készüléken lévő képernyőn tudjuk és akarjuk elérni. A várandós illetve az általa megadott, meghatalmazott személy (akár többen is) e-mail üzenetet is kap egyidejűleg, amikor az üzenet a kiértékelésről elküldjük a készülékre. Mi több! Hogyha a mérés eredménye ezt indokolja, a várandóst telefonon felhívjuk. Ha őt nem érjük el, akkor az általa megadott személyt (pl. férjét, orvosát) értesítjük telefonon és tájékoztatjuk a további teendőkről.

Milyen rendelési, ügyeleti időben elemzik ki a ctg görbéket?

A leletező orvosok reggel 8:00-21:00 óráig állnak rendelkezésre. Ez az időtartam is gondosabb felügyeletet jelent, mint a standard terhesgondozás során elvégzett heti egy vizsgálat. Esetünkben minden nap mér a kismama és minden nap validált eredményt kap a mérés eredményéről, tehát nagyobb biztonságban tudhatja magzatát már akár a 28. terhességi héttől. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a terhesség 38. hetétől, heti 1 nst-ctg vizsgálat szükséges. Ha a gondozóorvos a 38. héttől végzi a vizsgálatot, akkor is összesen 2 nst-ctg lelet képződik, a mi szolgáltatásunknál ez 2 nap eredménye.

Ki vállalja a felelősséget a vizsgálati eredmények helyességéért?

A szakmai felelősséget az vállalja, aki az adott vizsgálatot végzi. A CTG vonatkozásában természetesen vállalkozásunk. Amennyiben a kismamát orvoshoz irányítjuk a további vizsgálatokat már a gondozó orvos végzi el, azok eredménye alapján ez az orvos dönti el a szükséges terápiát, beavatkozásokat. A gondozó orvos tevékenységéért, döntéseiért azonban érthető módon nem tudjuk vállalni a felelősséget.

Jelenleg nincs másik olyan módszer, amellyel a 28-32. héttől naponta felügyelni lehetne, biológiai kockázattól mentesen, a magzatok állapotát.

Ezért hal meg minden 188. kívánt gyermek a 32. hetet követően a szülésig hazánkban. A “gondatlanság tényállása” akkor valósul meg, amikor lehetőség ugyan lenne arra, hogy felügyeletet biztosítsunk, de ezt nem tesszük meg. A terhes gondozási protokoll jelenleg a 38. héttől teszi kötelezővé a heti egyszeri húsz perces CTG vizsgálatot. Könnyen belátható, hogy az elvárható legnagyobb gondosságnál tehát lényegesen nagyobb gondosságot jelent az, ha a 28-32. héttől naponta történik vizsgálat. Azaz a szülésig nem 2 db. NST történik, hanem több mint 60.

Az otthoni CTG mérések által megállapított pozitív eredmény esetén szükséges a császármetszés?

A pozitív NST-CTG mérések nem indokolják a császármetszést. Amit ilyenkor a szakirodalom előír, az a további, egyéb módszerekkel történő tájékozódás a magzat állapotáról. (javasolt irodalom: Practical Bulletin of American College of Obstetricians and Gynecologist, 2014 July 24. Antenatal Fetal Surveillance.) Jelenleg a várandósok 1.9 %-nál van minimum egy pozitív mérési eredmény. Náluk a császármetszés gyakorisága 70 %. Azaz, a várandósok 1.3 %-nál fordul elő, hogy a császármetszés előtt legalább egy pozitív NST-je volt. Magyarországon jelenleg a császármetszés gyakorisága 32-33 %. Az említett 1.3 % (akiknél valószínűleg otthoni NST nélkül is császármetszéssel végződött volna a szülés) nem jelenthet jelentős gyakoriság növekedést.

Figyelemre méltó az a közel 1600 élveszülés után tapasztalt pozitív eredményt, amit a nulla méhen belüli elhalási gyakoriság jelent az otthoni monitort használok csoportjában.

Ne felejtsd el felhasználni a kuponodat:

Érdekel a különleges ajánlat!

Különleges ajánlatainkért add meg az adataidat, és mi rövid időn belül felkeresünk!

Érdekel a különleges ajánlat!

Az egyedi ajánlatunkhoz, kérlek add meg az elérhetőségeidet és mi pár munkanapon belül felkeresünk!

Mă interesează oferta specială!

Pentru reducerea personalizată, vă rugăm să completați datele,iar noi vă contactăm în cel mult 2 zile lucrătoare!