ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Az Egészségkártya Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Bem József u. 9.) – a továbbiakban Szolgáltató – a Magzatmentő program keretei között az otthoni CTG távfelügyeleti szolgáltatást az alábbi feltételekkel nyújtja:

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Szolgáltató és a megrendelő – továbbiakban Kismama – közötti jogviszonyra jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak.

A szolgáltatás jellege:

A Szolgáltató a FETAPHON HOME MONITOR Magzatfigyelő Rendszer segítségével a Kismama otthoni NST-CTG vizsgálatát végzi. A Szolgáltató a Kismama által a Fetaphon NST-CTG készülékkel – a továbbiakban Készülék – történt mérést követően, a Készülékről érkező adatokból létrejövő NST-CTG görbéket – a továbbiakban Görbe – kielemzi, és azok alapján leletet készít. A szolgáltatás jelentősége abban valósul meg, hogy kockázatot jelentő tünetek időben felismerhetővé válnak és az orvoshoz irányítással megelőzhetőek az esetleges tragédiák.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban Szolgáltatás – egészségügyi szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának BP-02/NEO/ 01882-10/2017 ügyszámon kiadott működési engedélye birtokában nyújtja. A leletezési tevékenységet Dr. Török Miklós prof. a HOMO EUROPIEN (SYST) Bt. keretében végzi a Szolgáltató személyes közreműködőjeként.

Szolgáltató tájékoztatja a Kismamát arról, hogy:

a) Jelenlegi klinikai ismereteink szerint, a naponta végzett NST-CTG vizsgálat, azaz a Fetaphon használata sem adhat 100%-os biztonságot a méhen belüli elhalásokkal szemben. A szolgáltatás kiajánlása és a várandósok által történő igénybevétele annak alapján javasolt, hogy az eddigi klinikai adatok alapján több, mint 1200 szülés és 24 000 otthoni NST mérés után a Fetaphon-t használók nem vesztettek el egyetlen magzatot sem a szülés előtti hetekben, méhen belüli elhalás következtében a 32. terhességi hetet követően e módszert alkalmazók. Ugyanebben az időszakban Magyarországon minden kétszázadik-kétszázötvenedik kívánt terhesség késői méhen belüli elhalással végződött. A 32. terhességi hetet követően a hagyományos terhességgondozás melletti elhalási gyakoriság 3 ezrelék volt, azaz minden 333 kívánt terhességből egy, így végződött.

b)  AZ orvosi szakirodalom adatok szerint, normális NST-t követően is bekövetkezhet, előjel nélküli méhen kívüli elhalás. Ilyen az otthoni monitort használók csoportjában még nem fordult elő.

c)  Az otthoni CTG vizsgálatot naponta legalább egy alkalommal kell elvégezni ahhoz, hogy a legjobb hatásfokkal segítsen megelőzni a méhen belüli elhalást.

d)  Az eddigi klinikai adatok alapján, a veleszületett agykárosodások valószínűségét

nem csökkenti az otthoni CTG vizsgálat.

e)  Az otthoni CTG egy diagnosztikus eszköz és módszer, ami segít felismerni, hogy

a magzat veszélyben lehet a méhen belül. A veszély megszüntetése, illetve a veszélyhelyzet fokának megítéléséhez egyéb vizsgálatokat kell végezni és azokat helyesen értékelni, majd a megfelelő terápiát alkalmazni. Ezek elvégzéséért az OK felelősséget nem vállal.

f)  Az újszülött megszületés utáni állapotát egyéb tényezők is befolyásolják, úgymint a szülés közben alkalmazott gyógyszerek, érzéstelenítés, szülésvezetés mikéntje stb. Az otthoni CTG a megfelelő diagnózishoz segít hozzá, ugyanakkor a terápia megfelelősége meghatározó az eredmény szempontjából. Vagyis, ha a CTG kóros volta után a gondozó egészségügyi szervezet, orvos által végzett terápiás lépések nem megfelelőek, az eredmény tehát az újszülött születéskori állapota rossz lehet, függetlenül a korábban végzett NST-k eredményétől.

g)  A „kóros” NST lelet” sem jelenti feltétlenül azt, hogy a magzat akut veszélyben van. A megfelelő terápiás eljárás eldöntéséhez egyéb vizsgálatokra és azok alapján megszülető megfelelő klinikai döntésre van szükség.

h)  Az otthoni motorizálás mellett a terhesek gondozására vonatkozó rendeleteket be kell tartani, az előírt vizsgálatokon rész kell venni. A Fetaphon használatának Célja a szolgáltatást igénybevevők biztonságának fokozása a megfigyelési időszak megnyújtásával.

A Kismama a fenti tájékoztatást tudomásul vette.

A készülék átvétele:

A Készülékkel az alábbi eszközök és tartozékok kerülnek átadásra:

  • –  1 db. készülék

  • –  hordozótáska

  • –  2 db. érzékelő fej

  • –  2 db. felerősítő öv

  • –  1 db használati utasítás

  • –  1 db mérést bemutató DVD

  • –  1 db hálózati töltő

  • –  1 db adapter

 

A Készülék átvétele  futárszolgálat igénybevételével történik.

A Készülék átadásakor átadás-átvételi jegyzőkönyv kerül felvételre, személyes átvételkor. A futárszolgálat igénybe vételekor az átvétel igazolása a futárszolgálat erre biztosított felületén történik.

A Készülékkel átadásra kerül egy használati utasítás, egy bemutató DVD és a használatához az következő linken: https://www.youtube.com/watch?v=Lra0U09fyfA videó segítség található.

A kismama erre vonatkozó kifejezett kérése esetén a Szolgáltató a Készülék használatához a fentieken túlmenően is segítséget nyújt a kismama számára. A kismama igénye szerint a betanítás történhet telefonon, skype-on , személyesen a BLC pontokon.

A szerződés létrejötte:

A Szolgáltatásra történő előjegyzést a Szolgáltató – a kötelezően megadandó adatok tekintetében – hiánytalanul kitöltött regisztrációs lap (belépési nyilatkozat) esetén fogadja el. Az opcionálisan megadható egészségügyi adatok a pontosabb leletezést teszik lehetővé, az egyes kritikus tényezők megléte fokozott veszélyeztetési állapotra utalhat. A belépési nyilatkozat megtalálható a www.magzatmentő.hu oldalon. A nyilatkozatot aláírva meg kell küldeni a Szolgáltató e-mail címére, az eredeti példányt pedig a társaság 1027 Budapest, Bem József u. 9. szám alatti székhelyére kell visszajuttatni, személyesen vagy postai úton. A Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat birtokában és a szolgáltatási díj kiegyenlítését követően nyújtja. A Szolgáltatás aktiválásról a kismama a belépési nyilatkozaton megadott telefonszámra vagy e-mail címre értesítést kap. A Szolgáltató a mérések kiértékelését csak az aktiválásról szóló értesítést követően kezdi meg.

A szerződés akkor jön létre, ha a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat visszaérkezik a Szolgáltatóhoz. A felek a szerződést a Szolgáltató általi teljesítésig tartó időszakra kötik meg.

A Szolgáltató jogosult jelen általános szolgáltatási feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles azonban a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget a hatályba lépést megelőző 15 napig a www.magzatmentő.hu honlapon közzétenni. A módosítás a hatályba lépést követően kötelező erejű, kivéve, ha a kismama a hatályba lépéstől számított 15 napon belül írásban jelzi, hogy a módosítást nem fogadja el.

A Szolgáltatás lemondása:

page3image2333669280 page3image2333669568 page3image2333669856

Ha a Kismama a Szolgáltatóval egyeztetett okkal felmondja és ezt a Szolgáltató valós indoknak elfogadja, úgy kezelési költség levonása után a szolgáltatási díj 10 napon belül visszautalásra kerül az általa meghatározott bankszámlára. Kezelési költség: 6000-Ft.

A készülék használata, a szolgáltatás jellege:

A szolgáltatás természetét figyelembe véve az kizárólag várandós anyák számára nyújtható. A CTG vizsgálat során annak telemedicinális jellegére tekintette a páciens a részére átadott készülékkel maga végzi el a 20 perces mérést a Betanításnak, illetve az átadott használati utasításnak megfelelően. A Fetaphon készüléket kizárólag az előjegyzett személy jogosult használni. A kismama ennek betartására felelősséget vállal. A különböző pácienseken végzett mérésekből származó, de egy regisztrált felhasználótól érkező adatok fals eredményeket és leleteket eredményezhetnek. A terhességi hét, a kor, a különböző rizikófaktorok és nem utolsó sorban a beérkező mérések tendenciája együttesen kerül figyelembe vételre a leletezési tevékenység során. Ezért is hordoz magában különösen nagy kockázatot a regisztrált páciensen kívüli további személyek által történő készülékhasználat. A CTG görbe által kirajzolt tünetek, illetve ezek megítélése az ilyen jellegű rendeltetéssel ellentétes használat esetén már nem tükrözik a valóságot és ennek tényéről a leletezést végző orvosoknak nincs is tudomásuk. Ebből következően az ilyen páciensi tevékenységből származó hibákért, téves riasztási eseményekért, illetve azok elmaradásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ikergyermekek esetén:

Az ikergyermekekkel várandós kismamáknál meg kell adni, hogy hány gyermekkel várandósak. Ikerterhesség esetén a mérés naponta elvégzendő mindkét gyermekre vonatkozóan. A mérések során minden alkalommal először az „A”, ezt követően pedig a „B” magzatot monitorozzák. Ezzel lehetővé válik a magzatok mért értékeinek tendenciában történő nyomon követése, és ezáltal az esetleges állapotromlások észlelése is.

A vizsgálat elvégzése, üzenetek:

A monitorozást minden esetben 20 percig kell végezni. A mérés elindításával a készülék kijelzőjének számlálója jelzi a vizsgálatból hátralévő időt. Amennyiben megszakításra kerül a mérés, tehát az rövidebb ideig tart, mint 20 perc, sikertelen mérést regisztrál a rendszer és a vizsgálat megismétlésére felhívó üzenet érkezik vissza a kismamához.

A mérések eredményét a Szolgáltató minden esetben megküldi a Készülékre a mérést követő 24 órán belül. Az üzenet érkezését egy boríték jelzi, valamint a megjelenítésre kerül a kismama saját felhasználó nevével és jelszavával elérhető personal portalra is. Amennyiben az előjegyzés során a kismama arról rendelkezik, hogy kéri leletét megosztani a választott orvosával, abban az esetben ezeken az értesítési csatornákon is megjelenítésre kerülnek a mérési eredmények.

A görbék kiértékelését követően négy féle válaszüzenet érkezhet:

Normális: Minden rendben.

Gyanús: Kérjük a mérést 12 órán belül ismételd meg!

Kóros: További vizsgálatok szükségesek! Mindenképpen vedd fel a kapcsolatot orvosoddal!

Sikertelen mérés: Kérjük, ismételd meg!

Alarming/riasztási rendszer:

A program annak érdekében jött létre, hogy a születendő gyermekek állapotát ne csupán hetente, vagy két-három naponta vizsgálják, hanem naponta visszajelzést kapjon róla a kismama. Ennek érdekében a kismamáknak naponta el kell végezni a biológiai kockázattól mentes Fetaphon készülékkel történő monitorozást. A tünetek észlelésében jelentős szerepet játszik, hogy minden napról legyen egy-egy eredmény és a magzat által küldött üzenetek időben észlelhetőek legyenek.

Kórós eredmény esetén a készülékre érkező információ („További vizsgálatok szükségesek! Mindenképpen vedd fel a kapcsolatot orvosoddal!”) mellett rendelkezésre állási időben, haladéktalanul a telefonos ügyfélszolgálat is tájékoztatja a pácienst arról, hogy a magzat és saját biztonsága és egészsége érdekében haladéktalanul keresse fel orvosát további vizsgálatok elvégzése érdekében. A Szolgáltató a tünetek figyelését végzi. Diagnózis felállítása érdekében további vizsgálatok elvégzése szükséges, melyekre a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

A Szolgáltató rendelkezésre állási ideje:

A beérkező mérések 24 órán belül kiértékelésre és megküldésre kerülnek. Az adattovábbítás a Készülék elektromos hálózatba történő csatlakozását követő ötödik percben kezdődik meg és ezt követően a kijelzőn figyelemmel kísérhető az adatátvitel megtörténte. Tekintettel arra, hogy a Készülék teljesen passzív, felesleges energiákat nem sugároz a környezete felé, 60 percenként egy alkalommal jelentkezik fel a hálózatra és fogadja az üzeneteket. Az adattovábbítás, az adatfeldolgozás (mérések elemzése, kiértékelése, validálása) és az eredmények visszaküldése a kismama által történő adattovábbítást követően leghamarabb a 120 percet követően várható maximum 24 órán belül. A készülék az elektromos hálózatba csatlakoztatva képes az üzenetek fogadására, ezért az adattovábbítást követően nem szabad kihúzni az üzenet megérkezéséig.

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00 órától 18:00 óráig áll a kismamák rendelkezésére, illetve ebben az időintervallumban kezdeményeznek hívásokat az érintettek felé. Hétvégén üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.

FONTOS! Az adatküldésre csak megfelelő GSM lefedettség esetén képes a Készülék, tekintettel arra, hogy a Készülékben egy adatátvitelre alkalmas SIM kártya található, amely GPRS útján kommunikál a Szolgáltatóval. A mobilszolgáltató tevékenységéből eredő hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A kismama kötelezettségei:

A kismama köteles a Készüléket rendeltetésszerűen használni. A kismama felelős minden olyan kárért, ami a rendeltetésellenes használat következtében keletkezik. A készülék műszaki állapotával, javítási költségeivel kapcsolatban a PentaVox Mérnöki, Menedzsment és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1043 Budapest, Dugonics utca 11 Cg.01-09-561370.) állásfoglalása irányadó. Amennyiben a Készülék elvész, ellopják vagy megsemmisül, a kismama köteles megtéríteni a Készülék értékét.

A Készülék meghibásodását a kismama a hiba felismerését követően haladéktalanul köteles jelezni az ügyfélszolgálatnak. A Szolgáltató a Készüléket a bejelentést követő két munkanapon belül kicseréli. A hiba bejelentésétől a Készülék kicseréléséig a szolgáltatás szünetel, a szünetelés alatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Ha a készülék valóban hibás volt, és a hibát nem a kismama okozta a Szolgáltató a szünetelés időszakára a kicseréléstől számított 15 napon belül napi 1500.-Ft-ot visszafizet a kismama részére. A felek a Készülék műszaki állapotára vonatkozóan a Pentavox által adott szakvéleményt tekintik irányadónak.

A kismama köteles a Készüléket a szülést követő 15 napon belül a Szolgáltató részére az átvett állapotban, hiba és sérülésmentesen visszajuttatni. Amennyiben a kismama ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a szülést követő 16. naptól a Készülék visszajuttatásáig napi 1500.-Ft kötbért fizetni.

 

A Szolgáltató felelőssége:

A készülék használata nem ad 100%-os biztonságot a méhen belüli elhalásokkal szemben. Amennyiben a Készülék használata során méhen belüli elhalás történik, a Szolgáltatót kizárólag abban az esetben terheli kárfelelősség, ha a kismama jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit betartotta, és a Szolgáltató szándékos magatartása és a magzat elhalása ezzel okozati összefüggésben áll.

A szolgáltatás díjazása:

A szolgáltatás alapdíja napi (naptári napokban számított) egy alkalommal történő mérést foglal magában. Minden ezt meghaladó további mérés felszámításra kerül, nem tartoznak ide a kiértékelhetetlen vagy gyanús méréseket követően a központ által kért megismételt mérések. Az árakat a www.magzatmentő.hu honlapon közzétett mindenkori díjszabás tartalmazza.

A Szolgáltatási díjmentes az általános forgalmi adó alól. A Szolgáltató a díjszabásban ÁFA mentes díjakat tűntet fel. Amennyiben esetleges jogszabályváltozás folytán a díjtáblázatban feltüntetett ÁFA mentes szolgáltatások ÁFA körbe kerülnének, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még ki nem számlázott szolgáltatások vonatkozásában díj összegét az ÁFA összegével megemelni. A Kismama ezen ÁFA- összeggel megemelt szolgáltatási díj fizetésére köteles.

A Szolgáltatási díj megfizetése közvetlenül banki átutalással vagy barionnal (online bankkártyás fizetési szolgáltatás) történhet. A Megrendelő köteles a szolgáltatás díját a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 napon belül a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Ha ez nem történik meg, a megrendelés töröltnek tekintendő.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat egyoldalúan módosítani, ez azonban nem vonatkozik a már megrendelt Szolgáltatásra.

A szolgáltatás igénybe vétele külföldről:

Amennyiben Magyarország területén kívül kívánja a kismama igénybe venni szolgáltatásunkat, ezen igényét az utazás megkezdését megelőzően legalább 7 munkanappal korábban jeleznie kell az ügyfélszolgálat részére, hogy a roaming aktiválására és annak időtartamának beállítására határidőben sor kerüljön. Ennek érdekében az igénybejelentéssel egyidejűleg meg kell adni a külföldi tartózkodás kezdő és végnapját is. A roaming használattal járó többletterhek a mindenkori díjszabásban meghatározott mértékben és módon kerülnek felszámításra a szolgáltatási díjon felül.

Vegyes rendelkezések:

A felek jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, postai úton vagy e- mail-ben kötelesek egymással közölni. A Kismama kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül közli a szolgáltatóval. A Kismamának címzett küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni a postai feladástól számított 5. munkanapon, ha az „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy bármely egyéb postai jelzéssel visszaérkezik a Szolgáltatóhoz.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő jogvitát megkísérlik peren kívül megoldani Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben esetlegesen felmerült jogvitát nem sikerül békés úton megoldani, annak elbírálásra – hatáskörtől függően – a felek alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. A bíróság mindenkor a magyar jogszabályok szerint jár el, az eljárás nyelve pedig a magyar nyelv.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. ( Eütv.) törvény és az egyéb magyar jogszabályok, szakmai szabályok, protokollok, egyéb orvosszakmai előírások rendelkezései irányadók.

Verzió: 2
Hatályba lép: 2018.január 01.

page8image2261424192

Comments are closed.